21.7 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 21:51
کافه لیبرال

ده ویژگی انسان مدرن

1️⃣ نخستین ویژگی انسان مدرن، التفات عظیم او به علم تجربی است. مراد از علم تجربی، علمی است که به روش تجربی یعنی مشاهده، آزمایش، نظریه ‏پردازی و آزمون نظریه ‏ها متکی باشد. تبیین مشهودها و پیش‏بینی نامشهودها، قدرتی است که فقط علوم تجربی به انسان می‏دهند. هنر اختصاصی علوم تجربی، یعنی تبیین پدیده ‏های بالفعل مشهود، هنر دومی می‏زاید و آن پیش‏بینی پدیده ‏های بالفعل نامشهود است. بر اثر این دو هنر، هنر سومی پدید می ‏آید که با آن می‏توان آینده را طراحی و برنامه‏ریزی کرد. بنابراین به‏طور خلاصه می‏توان گفت علوم تجربی، قدرت تبیین پدیده ‏های بالفعل مشهود، قدرت پیش‏بینی پدیده ‏های بالفعل نامشهود، قدرت طراحی و برنامه ‏ریزی، و قدرت ضبط و مهار ایجاد تغییرات مطلوب در جهان خارج را ارزانی انسان می‏کند.

2️⃣خصلت دوم انسان مدرن، رشد علوم عملی است. منظور از علوم عملی همان چیزی است که از آن به تکنولوژی یا فن ‏آوری تعبیر می‏شود.

3️⃣خصلت سوم انسان مدرن که بر اثر رشد تکنولوژی ظهور کرد، صنعت است. برای داشتن صنعت، علاوه بر برخورداری از علوم تجربی و علوم عملی، انسان همچنین باید قصد داشته باشد که جهان را تغییر دهد.

4️⃣خصیصه چهارم انسان مدرن که نتیجه سه خصلت قبلی است، پدید آمدن سطح زندگی بالا و بی‏سابقه برای بشر مدرن است. در طول تاریخ بشر هیچ گاه سطح زندگی انسان به اندازه این پانصد سال بالا نبوده است. سطح زندگی را عوامل هشت‏گانه خوردن، آشامیدن، پوشاک، مسکن، خواب، استراحت، غریزه جنسی، تفریح و تفرّج می‏سازند.

5️⃣خصلت پنجم، ویژگی اقتصادی انسان مدرن است. انسان جدید به لحاظ اقتصادی طرفدار رفتار سرمایه ‏داری است. بنابراین کسی را که طرفدار اقتصاد برنامه ‏ریزی شده است به این لحاظ نمی‏توان یک انسان مدرن نامید.

6️⃣خصلت ششم این است که انسان مدرن هرچه بیشتر زندگی، را سکولار کرده؛ یعنی از صحنه زندگی دین‏زدایی کرده است.

7️⃣خصیصه هفتم، ویژگی سیاسی انسان جدید است. انسان جدید از لحاظ سیاسی قائل به یک دموکراسی لیبرال است.

8️⃣هشتمین خصلت انسان مدرن، انسان‏گرایی است. اومانیسم یا انسان‏گرایی نیز تعبیری است که بیش از یک معنا دارد، و معنایی که در اینجا مورد نظر است اعتقاد به این قول است که همه چیز باید به نحوی در خدمت انسان قرار گیرد. در واقع انسان باید مخدوم غیرانسان و هرچیز باید در خدمت انسان باشد. در اومانیسم، انسان به لحاظ اوصاف اخلاقی شأن خدایی پیدا کرد؛ یعنی همه باید در خدمت انسان باشند و همه چیز باید رضای انسان را جلب کند.

9️⃣خصلت بعدی که در انسان مدرن ظهور کرد فردگرایی، در مقابل جمع‏گرایی است. فردگرایی به این معناست که نه ‏تنها همه چیز باید در خدمت انسان باشد، که باید در خدمت فرد انسان قرار گیرد. یعنی واجد حق، جامعه انسانی نیست؛ فرد انسانی است. این حقوق حق آزادی است.

🔟خصیصه دهم انسان مدرن، عقل‏گرایی، یا به تعبیر دقیق‏تر استدلال‏گرایی است. استدلال‏گرایی به معنای تعبدگریزی کامل است.

و بنابراین وقتی گفته می‏شود انسان متجدد، یعنی کسیکه این ده ویژگی در او جمع شده است.

📑:مجله بازتاب اندیشه -مصطفی ملکیان

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اقتصاددانان منافع ملی را چگونه تعریف می‌کنند؟

cafeliberal

در این اوضاع اقتصادی، کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟

cafeliberal

توهم دانایی

cafeliberal

علم بهتر است یا تورم !؟

cafeliberal

مفهوم شهروندی

cafeliberal

آیا دولت می‌تواند فقر را کاهش دهد؟ | هنری هزلیت

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید