21.7 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 21:50
کافه لیبرال

دکتر جواد طباطبایی: انتشار درسگفتار انقلاب فرانسه

درسگفتارهای “فلسفه سیاسی انقلاب فرانسه” که در سال ١٣٨٦با شرکت جمعي از دانشجویان و دانش‌پژوهان علاقمند به اندیشه‌ی سیاسی برگزار شده است، از جمله مهم‌ترین سلسله درس‌گفتارهاي ‌جواد طباطبایی در حوزه‌ی اندیشه جدید اروپایی است.در اهمیت این درس‌گفتارها، باید دانست که انقلاب فرانسه به‌مثابه‌ی پایانی بر عصر روشنگری و آغازی بر دنیای جدید قلمداد می‌شود.انقلاب فرانسه پدیده‌ای است که هم به مباحث مطرح در اندیشه‌ی سیاسی آن دوران جهت می‌دهد، و هم مباحث فلسفی پس از خود را متاثر می‌سازد، به‌طوری که به جرات می‌توان گفت که اندیشه‌ی همه‌ی اندیشمندان بزرگ پس از این انقلاب، به نوعی با التفاتی به پیامدهای این انقلاب سامان یافته است.از اندیشمندانی که در آستانه‌ی انقلاب فرانسه و به‌نوعی به‌عنوان نظریه‌پردازان این انقلاب ظاهر شده‌اند، می‌توان به مونتسکیو، روسو و ولتر اشاره کرد که به همراه جان لاک مباحث پراهمیتی را در حوزه‌ی فلسفه سیاست و حقوق طرح کردند که به‌عنوان پایه‌های نظری انقلاب فرانسه محسوب می‌شوند.همچنین از بزرگ‌ترین اندیشمندان پس از انقلاب که نظام فلسفی آنها در ارتباط وثیقی با این انقلاب طرح‌ریزی شده است، به هگل و مارکس می‌توان اشاره کرد.شاید بتوان نقطه اوج التفات به ماهیت و پیامدهای انقلاب فرانسه را در فلسفه‌ی هگل یافت، که در عین پذیرش کلیت این انقلاب، با نگاه انتقادی، اصلاحات اساسی در مبانی نظری آن وارد کرده است.در مجموع همانطور که گفته‌اند:ایده‌آلیسم آلمانی، انقلابی در نظر بود، همان‌طور که انقلاب فرانسه ،انقلابی در عمل.به عبارت دیگر، دنیای جدید با دو انقلاب آغاز می شود:انقلاب فرانسه که انقلابی در عمل بود، و ایده‌آلیسم آلمانی که انقلابی در نظر بود.در این درس‌گفتارها، دکتر طباطبایی ضمن توجه دادن به مهم‌ترین تفسیرهایی که از وجوه متعدد این انقلاب به عمل آمده است، به‌ویژه تفسیر توکویل که معروف‌ترین و معتبرترین تفسیرهاست، سعی کرده‌اند انقلاب فرانسه را به‌عنوان حلقه‌ای میان اندیشه‌ی سیاسی قبل و بعد از آن ببینند و به‌ویژه پیامدهای حقوقی این انقلاب را برجسته کنند، بنابراین می‌توان گفت که درس‌گفتارهای انقلاب فرانسه، تبیین فلسفی دوره‌ی بسیار مهمی در تاریخ اندیشه سیاسی در غرب است. این درس‌گفتارها در چهار دوره تنظیم شده است که به‌تناوب، هر دوره بصورت pdfدر اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

لینک دریافت درسگفتار دوره اول:

https://cafe-liberal.com/pdf/فلسفه_سیاسی_انقلاب_فرانسه_دوره_اول.pdf

دانلود: درسگفتارهای “فلسفه سیاسی انقلاب فرانسه” – دکتر جواد طباطبایی- (دوره ۳-۲-۱)

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

«عمق استراتژیک ما» و پیامدهای جنگ قره باغ، جواد طباطبایی

cafeliberal

متن سخنرانی منقح دکتر جواد طباطبایی در همایش سالانه باستان‌شناسی

cafeliberal

مشروطه غيرمترقبه، جواد طباطبایی

cafeliberal

اندیشهٔ سیاسی اصلاح دینی و مخالفان آن

cafeliberal

معجزه تاریخ‌نویسی مارکسیستی

cafeliberal

تاریخ‌نویس ایرانی و بسط آگاهی ملی، جواد طباطبايی

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید