دکتر جواد طباطبایی – ایران چیست؟ (۲)

?مشکل ایران چیز دیگری است که این مشکل را دولت نمی‌تواند حل کند و این‌جا دیگر مسأله، دولت نیست، سیاست‌گذاری نیست؛ایران، مشکل یا مسأله است، یعنی ایران کشوری است که نامش بسیار زود در تاریخ ظاهر شده است و این نام، تداوم هم پیدا کرده است و از دوره هخامنشی تا ساسانی به نوعی، از ساسانی تا آغاز دوره اسلامی به نوعی دیگر، و بعد از آن باز به نوعی متفاوت، بیان شده است.حداقل می‌دانیم از آغاز دوره ساسانی تا امروز، این‌جا اسمش ایران بوده است. ما نه در غرب جایی داریم که اسمش این‌قدر تاریخ طولانی داشته باشد نه در این‌طرف دنیا.مثلا در اروپا،که کشورهای جاافتاده و مستقری هستند اما همه‌ی آن‌ها بعد از دوره‌ی رومی پدید آمدند. در آن دوره، بخش مهمی از اروپا رومی بود و بیرون آن، همه جا محل توحش یا بربرها تصور می‌شد.به اصطلاح خودشان، مسیحیت آمد و امپراتوری مقدس مسیحی ایجاد شد. عمده … ادامه خواندن دکتر جواد طباطبایی – ایران چیست؟ (۲)