سوسیالیسم، ایده شکست خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد.

👤 دکتر کریستین نیمیتز تصمیم گرفت تا نگاهی به گذشته بیندازد و ببیند که سوسیالیست‌ها چه چیزی برای گفتن داشته‌اند قبل از اینکه جنایات حکومت‌ها‌‌ی سوسیالیستی آشکار شود. طبق تحقیقات دکتر نیمیتز: «ادعای سوسیالیسمِ غیرواقعی همیشه بعد از واقعه مطرح شده است. تا وقتی که پروژه‌ی سوسیالیستی در مرحله‌ی ابتدایی خودش است تقریبا هیچکس ادعا نمی‌کند که این سوسیالیسم واقعی نیست. درست برعکس، کمابیش هر پروژه‌ی سوسیالیستی در تاریخ از یک مرحله‌ی ماه‌عسل گذر کرده که در طی آن به شکل پرشوری توسط روشنفکران برجسته‌ی غربی مورد تعریف و تمجید قرار گرفته.» ⬅️ ترجمه‌ی فارسی این کتاب را می‌توانید از وب‌سایت نشر علم (http://elmpub.com/) خریداری کنید. کتاب «سوسیالیسم، ایده شکست خورده‌ای که هرگز نمیمیرد» بقلم کریستین نیمیتز و ترجمه محمد ماشین‌چیان و حسین ماشین‌چیان توسط نشر علم بزودی در کتابفروشی های کشور توزیع می شود. آن چه می خوانید از مقدمه این کتاب است که تصویری کلی از ان را … ادامه خواندن سوسیالیسم، ایده شکست خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد.