21.5 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 21:48
کافه لیبرال

پرونده ای برای «مبانی علم اقتصاد»

🗨 نگاهی به پیشینه مفهوم مبادله داوطلبانه و پارادایم همسویی اهداف – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/162

🗨 «قیمت عادلانه چیست؟» – پل مولر / مترجم آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/181

🗨 «از جان لاک تا آدام اسمیت» – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/141

🗨 «مبانی پول از دیدگاه میزس» – آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/40

🗨 درباره‌ی «جهانی شدن» – ابراهیم صحافی

https://t.me/BoomrangInstitute/105

https://t.me/BoomrangInstitute/118

https://t.me/BoomrangInstitute/148

🗨 «الگوی اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی به جای خودکفایی» – فیلم آموزشی – شهـــرام اتفـــاق

https://t.me/BoomrangInstitute/37

🗨 «تئوری ذهنی ارزش» – آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/4

🗨 «اقتصاد در یک درس» – نویسنده هنری هازلیت – به روایت ابراهیم صحافی

https://t.me/BoomrangInstitute/293

 

✔️ @BoomrangInstitute

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پرونده‌ای برای «مصدق

cafeliberal

پرونده ای برای «خصوصی‌سازی»

cafeliberal

پرونده ای برای «معرفت‌شناسی و روش‌شناسی»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «تجارت آزاد»

cafeliberal

پرونده‌ای برای دکتر جواد طباطبایی

cafeliberal

‍ پرونده ای برای «نقدینگی و تورم»

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید