23.5 C
تهران
دوشنبه 30 فروردین 1400 10:24:13
کافه لیبرال

پرونده ای برای «مبانی علم اقتصاد»

🗨 نگاهی به پیشینه مفهوم مبادله داوطلبانه و پارادایم همسویی اهداف – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/162

🗨 «قیمت عادلانه چیست؟» – پل مولر / مترجم آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/181

🗨 «از جان لاک تا آدام اسمیت» – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/141

🗨 «مبانی پول از دیدگاه میزس» – آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/40

🗨 درباره‌ی «جهانی شدن» – ابراهیم صحافی

https://t.me/BoomrangInstitute/105

https://t.me/BoomrangInstitute/118

https://t.me/BoomrangInstitute/148

🗨 «الگوی اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی به جای خودکفایی» – فیلم آموزشی – شهـــرام اتفـــاق

https://t.me/BoomrangInstitute/37

🗨 «تئوری ذهنی ارزش» – آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/4

🗨 «اقتصاد در یک درس» – نویسنده هنری هازلیت – به روایت ابراهیم صحافی

https://t.me/BoomrangInstitute/293

 

✔️ @BoomrangInstitute

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پرونده ای برای «همه‌گیری کووید ۱۹»

cafeliberal

پرونده ای برای «سوسیالیسم و مارکسیسم»

cafeliberal

پرونده ای برای «عدالت اجتماعی»

cafeliberal

پرونده‌ای برای دکتر جواد طباطبایی

cafeliberal

پرونده‌ای برای «حوزه انرژی»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی»

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader