چرا باید مراقب تفسیر خودمان از وقایع باشیم؟!

وقتی یک روش تفکرِ خشک و قالبی در ذهن ما ریشه بگیرد، بعضی اوقات نمی توانیم تغییرش دهیم پس مراقب تفسیر خودمان از وقایع باشیم!

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

آیا گاهی اوقات دولت مجبور است اینترنت را قطع کند؟

cafeliberal

از ناسیونالیسم تا فدرالیسم

cafeliberal

توضیح اصل مزیت نسبی در اقتصاد

cafeliberal

جان رالز و عدالت اجتماعی

cafeliberal

تحلیلی در آستانه ۱۴ مرداد؛ روز مشروطیت

cafeliberal

سرگذشت یک فکر • یک روز با آرامش دوستدار

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید