ایران، لیبرالیسم، کاپیتالیسم و اقتصاد آزاد | محمد فاضلی و مهدی تدینی

محورهای گفتگو: – گفتگو پیرامون کتاب لیبرالیسم فون‌میزس – ضرورت و اهمیت لیبرالیسم – نگاه ایرانیان به مفهوم ليبراليسم – آینده لیبرالیسم در ایران

Related posts

میهن دوستی و ناسیونالیسم

ادیان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ

«نظریه و جنبش»

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید