تفاوتهای کاپیتالیسم و سوسیالیسم به زبان ساده

کاپیتالیسم و سوسیالیسم دو سیستم سیاسی و اقتصادی متفاوت است که به نتایج متفاوت نیز منجر میشود. در این ویدیو به ویژگی ها و اثرات هر کدام از این دو سیستم حکمرانی از نظر اقتصادی پرداخته شده است.
اندی پازدر

Related posts

فایل صوتی: نگاهی به اساطیر ایران، پادشاهان اساطیری

تصور عامه از مفهوم پول و رابطه آن با خوشبختی

مقدمه ای بر لیبرتاریانیسم با دیوید بوآز

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید