توسعه آمرانه و طبقه متوسط

وقتی مجوزها و بخشنامه‌ها، ارز دولتی و معافیت مالیاتی برنده و بازنده اقتصاد را تعیین کند، برنده‌ها به سدی بزرگ بر سر راه شفافیت و اصلاحات تبدیل میشوند.

محمد ماشین‌چیان

Related posts

کتابِ صوتی + نسخه چاپی «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس

چرا سوسیالیسم غیرممکن است؟ فردریش فون هایک

روشنفکران ایرانی چرا تحت تأثیر فضای چپ قرار گرفتند و صداقت تئوریک و اخلاقی را کنار گذاشتند؟

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید