زمانی که امید به مانع تبدیل می‌شود

برای هانا آرنت، یکی از اندیشمندان مهم قرن بیستم، امید مانعی خطرناک علیه کنش‌های شجاعانه است. در نگاه او، راه مبارزه با ستم و تاریکی، تلاش و قدم برداشتنه، نه امیدواری.
آرنت میگه امید ضد بشره چون انسان‌ها را از این جهان، از واقعیت، دور می‌کنه، چون میل به نتیجه‌ای از قبل تعیین‌شده در آینده است و ما رو از الان و امروز بیرون می‌کشه. از همه مهمتر اینکه امید ذاتا منفعله و در کنار ظلم به زندگی عادی ادامه میده…
در نقطه مقابل خیلی ها معتقدند که بدون امید، انسانی که زیر سلطه ستم زندگی میکنه از بین خواهد رفت یا دیوانه خواهد شد. نظر شما راجع به امید چیه؟
آیا امید رو لازمه زنده موندن در شرایط سخت و ساختن زندگی بهتر میدونید یا مثل آرنت، فکر میکنید امید باعث عقب نشینی از حقیقت و عادت به توسری خوری و زندگی مسالمت آمیز زیر سایه ظلمه؟
#هانا_آرنت #استبداد
#بورژوا #آزادی #آزادیخواهی #لیبرالیسم #محمدماشینچیان
#فاشیسم #جنگ_جهانی #آلمان #فرانسه #کمونیسم #مارکسیسم

Related posts

کتابِ صوتی + نسخه چاپی «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس

چرا سوسیالیسم غیرممکن است؟ فردریش فون هایک

روشنفکران ایرانی چرا تحت تأثیر فضای چپ قرار گرفتند و صداقت تئوریک و اخلاقی را کنار گذاشتند؟

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید