مولد‌سازی یا غارت اموال عمومی

محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتزبِورگ در برنامه چشم‌انداز با سیماثابت از هدف مولد‌سازی اموال دولتی برای ثروتمند‌کردن مهره‌های مهم نظام می‌گوید

سیاست مولدسازی ج. اسلامی ، آماده‌شدن برای فروریزی احتمالی نظام و تشکیل یک الیگارشی به سبک روسیه پسا شوروی است.

Related posts

کتابِ صوتی + نسخه چاپی «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس

چرا سوسیالیسم غیرممکن است؟ فردریش فون هایک

روشنفکران ایرانی چرا تحت تأثیر فضای چپ قرار گرفتند و صداقت تئوریک و اخلاقی را کنار گذاشتند؟

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید