ویدئو: لیبرالیسم در یک دقیقه

می‌پرسه فردگرایی، لیبرالیسم که روشنفکران حکومتی صبح تا شب دارن مسخرش میکنن، آزادی خواهی که شما ازش حرف میزنید، این یعنی چی؟ پدر لیبرالیسم جان لاک این را در یک جمله زیبا خلاصه می‌کنه. میگوید: همه انسانها صاحب نیکی در وجود خویش هستند و هیچ کس جز خودشون حق ادعای به این ملک را نمی تونه داشته باشه. سر و ته لیبرالیسم همینه تو مالک خودت هستی و حق داری برای زندگی و حاصل دسترنج خودت تصمیم بگیری. هیچ حکومتی حق و صلاحیت نداره برای زندگی تو تصمیم بگیره. وقتی میگیم فردگرائی منظورم آزادی فرد در جامعه است منظورمان فرد تنها در چند گل نیست، لیبرالیسم راجع به زندگی اجتماعیه، حالا این از لیبرالیسم برید از رفقای مارکسیستتون بپرسید مارکسیسم، مکتب فرانکفورت و پست مدرنیسم یعنی چی، ببینید چی بهتون جواب میدن.

محمدماشینچیان

Related posts

کتابِ صوتی + نسخه چاپی «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس

چرا سوسیالیسم غیرممکن است؟ فردریش فون هایک

روشنفکران ایرانی چرا تحت تأثیر فضای چپ قرار گرفتند و صداقت تئوریک و اخلاقی را کنار گذاشتند؟

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید