علی میرفطروس

حلاّج ؛ روح زمانۀ ما، علی میرفطروس

تجربۀ خونین سال های اخیر،شخصیّتِ حلاّج را از سایه سارِ اعصار بیرون کشیده و بازاندیشی در بارۀ زندگی، عقاید و قتل فجیعِ  وی را از اهمیّت تازه ای برخوردار کرده است. بعد از حملۀ تازیان،ایرانیان اگرچه در جغرافیای اسلام زیستند،امّا در جهان ایرانی(عصر ساسانی)نیز تنفّس
Read more

نگاهی به فرصت سوزی ها و فرصت سازی های تاریخیِ ما،علی میرفطروس

جامعۀ کنونی ایران نه افغانستان است و نه عراق و فلسطین و لبنان،بلکه این جامعه -با یک نیروی عظیم ۷۰ درصدیِ جوان و پویا-ارتش آگاه و نیرومندی است که خواهان آزادی،صلح،رفاه و دموکراسی است.از این نظر – چنانکه مبارزات ستایش انگیز و بدور از خشونت
Read more

بیم ها و امیدهای «جنبشِ مَهسا»،علی میرفطروسمنتشر شد.

  با توجه به ناکامی دیرپای احزاب و سازمان های سیاسی ایران در تدوین منشوری ملّی و میهنی،پرهیز از«ائتلاف با احزاب سیاسی» نقطۀ قوّتِ دیگرِ این تشکّل بود.با اینهمه،منشور مهسا (مانند هر منشور دیگری) خالی از کمبود و نارسائی نیست (از جمله کمرنگ بودن مفهوم
Read more

نقدی بر مقالۀ بی بی سی در بارۀ« پژوهشگری بی باک!»،علی میرفطروس

مقالۀ آقای مسعود عزیزپور،پژوهشگر مسائل فرهنگی در سایت بی بی سی موجب نوشتن این یادداشت است.در جسجوگرِ «گوگل» متأسفانه نام و نشانی از این«پژوهشگر مسائل فرهنگی» نیست! ولی مقالۀ وی در بارۀ مرحوم محمّد امینی شامل ادعاهای بی پایه و اغراق آمیزی است که در
Read more

نکاتی در بارۀ تاریخ اجتماعی ایران، علی میرفطروس

متن حاضر پیشگفتار چاپ پنجم کتاب«ملاحظاتی در تاریخ ایران»است که با ویرایشِ تازه و افزوده ها منتشر خواهد شد.این مقاله زمانی انتشار می یابد که ایران یکی از برجسته ترین پژوهشگران خود  -دکترجواد طباطبائی -  را از دست داده است.علل و عوامل عقب ماندگی و
Read more

انقلاب اسلامی و ضرورت بازاندیشی(بخش پایانی)، علی میرفطروس

  بخش های پیشینِ این مقال به مسئلۀ نفت و نقش آن در سقوط رضا شاه، دکتر مصدّق و محمدرضا شاه تأکید داشت.این«تأکید»از آن روست که موضوع نفت در حوادث منجر به سقوط شاه کمتر مورد توجۀ پژوهشگران بوده است. تأکید نگارنده در این باره
Read more

انقلاب اسلامی و ضرورت بازاندیشی(بخش دوم)، علی میرفطروس

دو سال قبل از انقلاب اسلامی کتاب «سقوط ۷۹» به سرنگونی شاه در سال ۵۷=۷۹ اشاره کرده بود. شاه خطاب به رئیس جمهور آمریکا:«هیچ کس نمی‌تواند چیزی را به ما تحمیل کند، هیچ کس نمی‌تواند به نشانۀ تهدید انگشت‌اش را به سوی ما بگرداند، چون
Read more

انقلاب اسلامی و ضرورتِ بازاندیشی، علی میرفطروس

* انقلاب اسلامی در یکی از سکولار ترین کشور های خاور میانه به وقوع پیوسته بود آنچنانکه علی شریعتی و مرتضی مطهری از «حالتِ نیم مُرده و نیم زندۀ دین» سخن  می گفتند. *آیت الله خوئی به فرح پهلوی: «شما همسرِ پادشاه یک کشور شیعه هستید .عکس‌های شما
Read more

«ائتلاف» نه! ،فقط چند چهرۀ سیاسی-هنری!،علی میرفطروس

* نمونۀ «ملینا مرکوری»؛هنرمند پُرآوازۀ یونانی در مبارزه علیه دیکتاتوری سرهنگ های یونان نشان می دهد که در مبارزه علیه فاشیسم حاکم بر ایران شخصیّت های محبوب هنری می توانند بسیار کارساز باشند. * احزاب و سازمان های سیاسی می توانند به بحث های خود
Read more

انقلاب مدرنِ ملّی و نیاز های فوریِ آن، علی میرفطروس

قتل مهسا امینی جرقّه ای بود که نفرتِ زنان و جوانان ما را به آتشی خرمن سوز علیه جمهوری اسلامی بَدَل کرده.این مبارزات  حیرت و ستایش جهانیان را برانگیخته است و اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که شکل و شیوۀ آن، مدرن ترین و
Read more

روزی تو بازخواهی گشت سرفراز،علی میرفطروس

اشاره: از تاریخ سرایشِ این شعر سال ها می گذرد ولی بازنشرِ آن در حال شاید-به قول حافظ-«حدیث آرزومندی» باشد.  ع.م ************************ این روزها گذرانند این روزهای تلخ توطئه تکرار روزی تو بازخواهی گشت سرفراز ای داغدارِ سبزِ بهار! ای بزرگوار! *** از شهرهای دورِ
Read more

نگاهی نو به جنبش بابک خُرّمدین،بخش پنجم ،علی میرفطروس

مشخّصۀ جنبش بابک خُرّمدین،خصیصۀ فرا قومی و فرا منطقه ای آن بود چندانکه اقوام دیگر-خصوصاً کُردها -و خُرّمدینان شهرهای گرگان، اصفهان،فارس، لُرستان،همدان، ری و خراسان در آن شرکت داشتند. «یک روز شاهی بِه از ۴۰ سال بردگی است. مهم نیست که زنده بمانم یا بمیرم،
Read more

ضرورت تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی»،علی میرفطروس

تجربۀ انقلاب مشروطيّت و ديگر جنبش هاى اجتماعی در ایران اين حقيقت را آشكار مى كنند كه ملّتِ ما  در پرورش اتحاد و همآوازى عليه استبداد،اقدامات حيرت انگيزى از خود نشان داده است؛خیزش اخیر مردم -خصوصاً زنان ایران- نمونۀ تازه ای از این درهم آميزى
Read more

 نگاهی نو به جنبشِ بابک خُرّمدین (بخش چهارم)، علی میرفطروس

عقایدِ بدعت آمیز و غیر اسلامیِ خُرّمدینان در نظرِ مؤلّفان اسلامی نوعی «إباحه»،«کُفر» و «الحاد» بشمار می رفت و لذا، در توفان تهمت های مخالفان شناخت شخصیّت بابک خُرّمدین بسیار دشوار است ولی با کنار هم گذاشتنِ «پازل های پراکنده» و با کوشش در شناخت
Read more

عبور از ۲۸ مرداد۳۲، علی میرفطروس

مرداد۳۲» این بود که جامعۀ سیاسی و روشنفکری ایران دچارِ نوعی«امتناع تفکر»شد و «عقل نقّال»جایگزینِ«عقل نقّاد»گردید به طوری که عموم رهبران سیاسی و روشنفکران ما به جای اندیشیدن،«نقل قول» می کردند. تحوّلات حیرت انگیزِ سال های اخیر در سپهر سیاسی ایران،نشانۀ آگاهی و بیداری زنان
Read more

نگاهی نو به جنبشِ بابک خُرّمدین (بخش سوم)،علی میرفطروس

* اینهمه شادی و شادخواری.اینهمه«ساقی ‌نامه»ها،«رُباب ‌نامه»ها و میگُساری ها در شعر و ادب فارسی متأثر از آئین‌های زرتشتی و میترائی است که«روح اسلام» از آنها بیزار است. * جلوه هائی از آئین های مهری(میترائی) را امروزه در کردستان و در میان «یارسان»‌ها یا «اهل
Read more

نگاهی نو به جنبشِ بابک خُرّمدین (بخش دوم)،علی میرفطروس

مهاجرت و إسکانِ قبایل بیگانه بافتِ جمعیّتی شهرهای ایران را تغییر داد و ضمن تضعیف نهادهای شهری، باعث رواج فرهنگ و اخلاقیّات قبیله ای در ایران شد. * وجود باورهای مانوی -مزدکی و ستایشِ خورشید و یا تقدّس نان و شراب در برخی جنبش های
Read more

نگاهی نو به جنبشِ بابک خُرّمدین (بخش اوّل)،علی میرفطروس

نگاهی نو به جنبشِ بابک خُرّمدین (بخش اوّل)،علی میرفطروس * در نبردِ بابکانِ زمانه با خلیفگانِ ظالم شخصیّت بابک خُرّمدین هنوز روحِ زمانۀ ما است. * تاریخ ایران در دو سدۀ نخستِ بعد از حملۀ تازیان و استقرار اسلام نشان دهندۀ «خلاء» یا «گسست»ی است
Read more

چهار چهرۀ روشنفکری:(منوچهر هزارخانی، رضا براهنی، پرویز ناتل خانلری و احسان یارشاطر)، علی میرفطروس

*اگر می‌خواهیم که آیندۀ دموکراسی و جامعۀ مدنی در ایران به گذشتۀ پـُراشتباهِ بسیاری از رهبران سیاسی و روشنفکرانِ ما نبازد، باید شجاعانه و بی پروا به چهرۀ «حقیقت تلخ» نگریست و از آن، چیزها آموخت؛ به این امید که از بازتولید و تکرارِ ايدئولوژی
Read more

روشنفکران(نگاهی به دو کتاب)، علی میرفطروس

   روشنفکران و نقش شان در سیاست و اجتماع همواره مورد بحث های فراوان بوده است. شاید بتوان گفت که واقع بینی،شجاعت اخلاقی و آینده نگری از مؤلّفه های اصلیِ روشنفکری است.از این گذشته، روشنفکری در آزمونِ لحظاتِ حسّاس و سرنوشت ساز خود را نشان
Read more

ما و قندِ پارسی ،علی میرفطروس

این روزها تلویزیون «بی بی سی» و شبکۀ  «العربیّه»! در جنجالی شُبهه انگیز به نامِ «منوفارسی»،از«رنج به دلیل زبان فارسی»،«ضرورت آموزش به زبان مادری » و «ستم فارس ها» یاد کرده است. کمّ و کیفِ این برنامه ها چنان بود که بیشتر به «فارسی ستیزی»
Read more

آخرین شعر،علی میرفطروس

   آخرین شعرِ-به عنوان واپسین اثرِ نگارنده در عرصۀ شعر-پس از انتشار کتابهای اسلام شناسی(فروردین ۵۷) و حلّاج(اردیبهشت۵۷) و در حیرتِ حریقِ هولناکِ سینما رکسِ آبادان سروده شده بود: هشداری به حضور و حاکمیّتِ «تازی ها و نازی ها» چند ماه پیش از انقلاب اسلامی. 
Read more

آخرین گفتگوی شاه ، جیم هوگل، ترجمۀ مهرداد ایرانی

  متن زیر آخرین گفتگوی محمدرضاشاه با خبرنگاران خارجی است که در آن به علل و عوامل رویدادهای 1357 اشاره می کند،از جمله در بارۀ عدم سرکوب معترضان انقلابی یا به قول شاه« آتش افروزان و تروریست ها »،نکته ای که شاید به آتش افروزان سینما
Read more

نفت، شاه، «انقلاب اسلامی» …و دیگر هیچ! (بخش دوم)، علی میرفطروس

برخی تحلیلگران  ضمن انکارِ زمینه یا ضرورت انقلاب ( آنهم از نوع اسلامی) در بارۀ آخرین ماه های منجر به انقلاب با «ساده نگری» و «اگر» های بسیار   معتقدند که «اگر شاه چند ماه زودتر کسانی مانند دکتر صدیقی یا دکتر بختیار را انتخاب می
Read more

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. بیشتر بخوانید