15.7 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 13:14
کافه لیبرال

ابوذرشریعتی

ابوذر شریعتی

آیا مبتلا شدن به ویروس کرونا ننگ است و باید سکوت کرد؟

cafeliberal
یک جامعه تا چه حد می تواند غرق در سنت های مضحک و اسیرِ دیگریِ مجهولی تحت عنوانِ می گویند باشد؟ پاسخ روشن است تا حد ظرفیتِ حماقت و بلاهت و جهالت و بی شعوری اش! هر چه بیشعورتر گرفتار تر در حرف و حدیثِ...
ابوذر شریعتی

مهم-ترین کار-کرد ایدئولوژی (اعم از دینی و غیر دینی) چیست؟

cafeliberal
پیش-تر گفتیم که ایدئولوژی مهم-ترین شعار اش خدمت به دال های تهی و خنثایی چون: وطن، دین، ملیت، مبارزه با فساد و... است و مهم-ترین مولفه اش مشغول شدن به زجر کش کردن فاسدانی که خود در زمینی فاسد پرورششان داده است!!...
ابوذر شریعتی

بی شعوریِ دینی و‌ سکوتِ‌‌دینداران!

cafeliberal
ارزش جایی و زمانی خلق می شود که «انتخابی» در کار باشد، بیهوده نیست که اگزیستانسیالیستها خاصّه سارتر آن همه بر روی «انتخابِ آدمی» و «آزادیِ» او و ابر فیلسوفی چون نیچه از «خود-فرمان-فرماییِ» انسان سخن می گویند چرا که به خوبی در-یافته بودند که:...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید