13.7 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 11:47
کافه لیبرال

اجتماع

ویدئو

ویدئویی جالب با موضوع هم نوایی؛ تمایل به همرنگ شدن با اجتماع

cafeliberal
همرنگی را می توان تغییر در رفتار یا عقاید شخص در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم تعریف کرد. انسان همواره در بین ارزش های مربوط به فردیت و ارزش های مربوط به همرنگی با جماعت در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید