3.9 C
تهران
شنبه 8 بهمن 1401 ;ساعت: 22:29
کافه لیبرال

اردکانی

جواد طباطبایی

ایران یک نام نیست، یک حقیقت است / رضا داوری اردکانی

cafeliberal
‌ ‌سخن گفتن درباره ایران هم آسان است، هم مشکل. آسان است زیرا ایران خانه و وطن ماست و آن را دوست می-داریم و با آن زندگی می کنیم مشکل است زیرا اگر از ما بپرسند ایران چیست، مفهوم روشنی از آن نداریم و پاسخ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید