9.9 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 08:32
کافه لیبرال

اسارت_ریاضیات

موسی غنی نژاد

در اسارت ریاضیات

cafeliberal
امروزه بسیاری از دانش‌آموختگان اقتصاد که در آکادمیهای جریان اصلی علم اقتصاد آموزش دیده‌اند قادر به تشخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای ریاضی توصیف‌کنندهٔ آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) نیستند به سخن دیگر ریاضی که بایست ابزاری در خدمت تئوری اقتصادی باشد عملا...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید