7.2 C
تهران
شنبه 15 بهمن 1401 ;ساعت: 12:34
کافه لیبرال

بنیاد میراث پاسارگاد

شکوه میرزادگی

بر فرهنگ سرزمین ما چه می گذرد

cafeliberal
برخی از روانپزشکان می گویند یکی از بیماری هایی که دیکتاتورها و مستبدین به شدت گرفتار آن هستند ترس هایی خیالی و دایمی ست: ترس از توطئه، ترس از دشمن مریی یا نامریی، ترس از اطرافیان، و مشکوک شدن به تک تک افرادی که دور...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید