کافه لیبرال

تصمیم‌های بزرگ

یادداشت و تحلیل

ملتی که تاریخ خودش را می‌دانست؛ ولی آن را تکرار می‌کرد!

cafeliberal
امیر ناظمی ⭕️ تصمیم‌های بزرگ همه ما می‌دانیم که تصمیم‌گیری برای خرید پفک با تصمیم‌گیری برای مهاجرت یکی نیست؛ اما این تفاوت تنها در حجم و بزرگی نیست؛ بلکه بیش از آن در فرآیند تصمیم‌گیری است! ما برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ فرآیندهایی طی می‌کنیم که شاید...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader