1.7 C
تهران
پنج‌شنبه 20 بهمن 1401 ;ساعت: 09:00
کافه لیبرال

خودتحریمی

یادداشت و تحلیل

تئوریسین خودتحریمی

cafeliberal
توسعه را در دیوارکشی و محدودیت می‌دیدند. حکمشان حصر تجارت بود و بستن دست‌های مبادله. نظریه‌هاشان مردم کوبا، مکزیک، الجزایر، آرژانتین و ده‌ها ملت دیگر را به خاک سیاه نشاند و به ایران هم رسید. ما از خودکفایی شروع کردیم و به تحریم و خود...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید