1.7 C
تهران
پنج‌شنبه 20 بهمن 1401 ;ساعت: 08:51
کافه لیبرال

دانایی

یادداشت و تحلیل

توهم دانایی

cafeliberal
همه ما معتقدیم که سیاره زمین به دور خورشید می گردد و آن را به عنوان یک حقیقت پایه ای در مورد جهان پذیرفته ایم. اما بر چه اساسی؟ آیا شما می توانید مشاهدات نجومی که این اصل را نشان میدهند توضیح دهید؟ بیایید سراغ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید