28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 13:27
کافه لیبرال

در برابر استبداد

معرفی کتابیادداشت و تحلیل

از نهادها دفاع کنید, تیموتی اسنایدر

cafeliberal
نهادها هستند که به ما کمک می کنند منزلت و شأن مان را حفظ کنیم. اما آنها هم به کمک مان نیاز دارند. از "نهادهای ما" دم نزنید مگر این که واقعا با تلاش در جهت حفظ و تقویت شان، آنها را مال خود کنید....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید