14.9 C
تهران
سه‌شنبه 14 آذر 1402 ;ساعت: 11:11
کافه لیبرال

دستگاه نظارتی بورس

اقتصادحسن منصور

سقوط بورس تهران چه دلائلی دارد؟ ‏

cafeliberal
  طرح مطلب. در شش ماه گذشته، شاخص عمومی بورس تهران از بالای 90000 به اندکی بالای 70000 [1]فرو غلطیده و با افت 25 در صدی، اندوخته میلیونها نفر از سهامداران را بر باد داده است. ترازنامه بسیاری از شرکتهای بورسی انقباض پذیرفته و سهامداران...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید