کافه لیبرال

همت_قلی‌زاده

همت قلی زاده

منابع نفت: نعمت یا نقمت؟

cafeliberal
شکی نیست که مواهب طبیعی همیشه به کمک بشر شتافته است و به همین دلیل وظیفه انسان‌ها حفظ و برداشت صیانتی از این منابع است.  اینکه موهبتی، به نکبت تبدیل می‌شود چیزی جز محصول فعالیت و تاثیرگذاری انسان بر سیستم طبیعی نیست. مبحث نفرین منابع...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader