27.8 C
تهران
یکشنبه 2 مهر 1402 ;ساعت: 17:25
کافه لیبرال

ژاک لوگوف

معرفی کتاب

تولد اروپا، ژاک لوگوف

cafeliberal
آیا اروپا در قرون وسطی متولد شد؟ رابطهٔ اروپا و تاریخ دو جنبهٔ اساسی دارد. نخستین جنبهٔ آن به قلمرو مربوط می‌شود. تاریخ همیشه در فضایی خاص رخ می‌دهد و تمدن همیشه درون قلمروی بسط و نشر می‌یابد. اساساً سدهٔ پانزدهم کار آفرینش فضای اروپایی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید