14.9 C
تهران
چهارشنبه 2 فروردین 1402 ;ساعت: 00:02
کافه لیبرال
یادداشت و تحلیل

درس هایی برای یک اقتصاد و جامعه آزاد، از سوسیالیسم به کاپیتالیسم

cafeliberal
تمامی رویای کمونیست ها تبدیل مدل اقتصادی سرمایه داری به مدل کمونیستی بود؛ مدلی که در آن دولت اختیار همه چیز را در اختیار داشت، قدرت اقتصادی در دست دولت بود و قدرت سیاسی در دست یک حزب. در خیال کمونیست ها این جامعه بهشت...
یادداشت و تحلیل

راجر اسکروتن: روشنفکر چپ، کشیشی بدون خدا است

cafeliberal
شکاف راست-چپ هیچ وقت خیلی مشخص نبوده است. اما با این حال تفاوت ژرفی میان عقاید و تعلقات وجود دارد. یک فرد راست‌گرای معمولی (مثل من) این احساس را دارد که به چیزی که به او به ارث رسیده است تعلق دارد: به یک ملت،...
یادداشت و تحلیل

ایران در آستانه‌ی انقلاب؟ گفت‌وگو با جک گلدستون

cafeliberal
جک گلدستون مورخ انقلاب‌هاست. هرچند تخصص اصلی‌اش تاریخ نیست و بیشتر جامعه‌شناس است. یا شاید جمعیت‌شناس. و البته عنوان رسمی‌اش «استاد سیاست‌گذاری عمومی» است. خلاصه آنکه در طبقه‌‌بندی‌های دنیای آکادمیک درست نمی‌شود او را جا داد. اما انبوه نوشته‌هایش را که نگاه کنید، دوسه موضوع...
یادداشت و تحلیل

خیر عمومی یا راه بردگی؟

cafeliberal
🌀تروتسکی، گفته بود: «جایی که تنها کارفرما دولت است، مخالفت به معنای مرگ از گرسنگی تدریجی است. این اصل قدیمی که کسی که کار نمی‌کند گرسنه خواهد ماند با اصل جدیدی جایگزین شده است که کسی که اطاعت نمی‌کند، گرسنه خواهد ماند.» در صد سال...
لیبرالیسم

لیبرالیسم چیست؟ لودویگ فون میزس

cafeliberal
ليبراليسم نه دین است، نه جهان‌بینی و نه حزب منافع ویژه. دین نیست، زیرا نه ایمان و سرسپردگی طلب می‌کند، نه امری رازآلود گرداگرد آن را گرفته است و نه جزمیاتی دارد. جهان‌بینی نیست زیرا نمی‌خواهد گیتی را توضیح دهد، چنان که دربارهٔ معنا و...
لیبرالیسممحمد فاضلیمهدی تدینیویدئو

ایران، لیبرالیسم، کاپیتالیسم و اقتصاد آزاد | محمد فاضلی و مهدی تدینی

cafeliberal
محورهای گفتگو: - گفتگو پیرامون کتاب لیبرالیسم فون‌میزس - ضرورت و اهمیت لیبرالیسم - نگاه ایرانیان به مفهوم ليبراليسم - آینده لیبرالیسم در ایران...
یادداشت و تحلیل

انسانِ آزاداز نگاه اسپینوزا

cafeliberal
انسانِ آزاد، کمتر از هرچیزی درباره‌ی مرگ می‌اندیشد، زیرا خردمندی‌اش تأمل درباره‌ی مرگ نیست بلکه تأمل درباره‌ی زندگی است. اسپینوزا در برهان این قضیه می گوید انسان آزاد کسی است که بر اساس هدایت عقل می زید نه بر اساس هدایت ترس. آیا این گفته‌ی...
یادداشت و تحلیل

آزادی و بردگی از دید لودویگ‌ فون میزس

cafeliberal
برنامه ریزی متمرکز یعنی بردن مردم به بهشت ادعایی آن هم به زور. به همین علت این نظام برغم مدعایش نوعی برده داری مدرن است که اراده و تمایل مردم را به هیچ می گیرد و به جای همه مردم تصمیم می گیرد. مردم حق...
یادداشت و تحلیل

اخلاق شکنجه

cafeliberal
تعریف جامع و مانع “شکنجه”، مانند بسیاری مفاهیم دیگر، کار آسانی نیست. مادّه اوّل “میثاق سازمان ملل علیه شکنجه”[۱](۱۹۸۴) شکنجه را عملی می داند که واجد چند ویژگی مهم باشد: (۱) موجب درد و رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، شود؛ (۲) عامدانه بر یک...
یادداشت و تحلیل

فقر فرهنگ دموکراسی و سکولاریسم بین آتئیستهای دین ستیز

cafeliberal
گروهی از آتئیستهای نوپای ایرانی درک بسیار معوج و جاهلانه ای از لائیسیته/سکولاریسم دارند. تصور دارند لائیسیته الزاما ضد دین است و مانع فعالیت مذهبیون شده و باعث محو انان از عرصه عمومی و سیاست خواهد بود. علت این نیز نگاه سطحی به اتفاقات خاص...
یادداشت و تحلیل

پروژه‌های سبز

cafeliberal
کدام کشورها در حوزه خلیج‌فارس روی انرژی‌های سبز سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟  کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با وجود فراوانی سوخت‌های فسیلی و همه‌گیری ویروس کرونا، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را پیش می‌برند. تعرفه‌های کم‌سابقه و برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نفت خام و گاز طبیعی به عنوان خوراک...
یادداشت و تحلیل

مغالطه ای به نام حقوق قومی

cafeliberal
🌀 ما هیچ پدیده ای نه در سیاست و نه در حقوق، تحت عنوان «حقوق قومى» نداریم. تجربه قومى داريم، باهمستان قومیت (Ethinic) داریم، ولى سيستمى كه هم حقوق‌محور باشد و هم واحد آن حق قوم باشد نداريم. تلقی «حقوق قومی» يک  مغلطه‌ای ارتجايى است....
یادداشت و تحلیل

حق شورش در برابر حاکم ناعادل و وضعیّت اضطرار ملّی

cafeliberal
آنگاه که لاک از قرارداد اجتماعی و موافقت ضمنی فرد به التزام به تصمیم اکثریت در جامعهٔ مدنی سخن به میان می‌آورد، ممکن است این پندار نادرست ایجاد شود که افراد در گسترهٔ جامعه مدنی متعهّد می‌شوند به اوامر حکمرانان مستبد و خودسر گردن نهند....
یادداشت و تحلیل

چرا سکولار دموکرات‌ها به شاهزاده وکالت می‌دهند؟ اسماعیل نوری‌علا

cafeliberal
۱. وکالت دادن به یک شخص یا گروه برای متحقق ساختن خواسته هائی که داریم، و یا آن شخص و گروه اعلام‌شان کرده و ما پسندیده‌ایم، جه شفاهی و چه کتبی و چه محضری و چه رسمی، امری عادی و اجتماعی است. ۲. دو طرف...
یادداشت و تحلیل

کانت و بحران تبعید

cafeliberal
«شور کانت برای اندیشهٔ عقلی [در] همان فلسفهٔ او [جلوه‌گر] است، که از طریق آن به مشارکت خود در جنبش تاریخی عظیم [روزگارش] به خوبی آگاهی داشت. فلسفهٔ کانت سیاسی است، زیرا او اندیشه را همچون عنصری از سیاست می‌خواست. اندیشهٔ سیاسی او فلسفی است،...
یادداشت و تحلیل

کنش انسانی نزد لودویگ فون میزس و هانا آرنت

cafeliberal
کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی** تأکید کرده است. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا...
یادداشت و تحلیل

شور آزادی، بنژامن کنستان

cafeliberal
بنژامن کنستان این اصل روسو را می‌پذیرد که قدرت باید بیان و نمود خواست و اراده‌ی مردم باشد و از این رو رژیم نیکو را رژیم دموکراتیک می‌داند و بر این باور است که قدرتی مشروع شمرده می‌شود که بنیادش بر خواست و اراده‌ی عمومی...
یادداشت و تحلیل

مهندسی اجتماعی تدریجی

cafeliberal
ﭘﻮﭘﺮ در «ﻓﻘﺮ تاریخی ﮔﺮی» می ﮔﻮﻳﺪ: «ﻣﻦ ﮔﻤﺎن نمی کنم ﻛﻪ بتوان ﺑﺮ روش تدریجی، اﻧﺘﻘﺎداتی ﺑﺪﻳﻦﺻﻮرت ﻛﺮد . ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ این روش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً برای ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎعی ﻛﻪ ﺑـﺎ آن دﺳﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرا اﺳﺖ. و ﺗﺄﻛﻴﺪ می‌ﻛﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ...
اقتصادیادداشت و تحلیل

تجارت، عامل پیشرفت اقتصادی

cafeliberal
اساس تجارت، سود دوجانبه است. زمانی مردم با یک مبادله موافقت میکنند که انتظار دارند با آن، وضعشان بهتر شود. انگیزه دادوستد این است: «اگر کار خوبی برای من انجام دهید، من هم کار خوبی برای شما انجام خواهم داد» تجارت مولد است، زیرا به...
معرفی کتابیادداشت و تحلیل

از دیکتاتوری تا میانمایگی

cafeliberal
فینلی مورخ بزرگ معتقد است جبار بر شخصی دلالت داشت که قدرت را از طریق نامشروع و غیر قانونی به چنگ آورده باشد.در سده چهارم پیش از میلاد تیرانیس(دیکتاتوری) و تیرانوس(جبار-دیکتاتور) به حکومتی خشن و بی قانون اطلاق می شود که در آن هدف حکومت...
یادداشت و تحلیل

تولید ناخالص داخلی: کی لازمش داره؟

cafeliberal
« آه خدای من! اندازه‌اش را می‌گیرم اما نمی‌دانم این چیزی که اندازه‌اش را می‌گیرم چه چیزی است.» – آگوستین قدیس این روزها تولید ناخالص داخلی(GDP) توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. بلاگرها، خبرنگارها و شاید هم آرایشگر محل‌تان دربارۀ آن صحبت می‌کنند. بیشتر...
یادداشت و تحلیل

تفاوت روش‌شناسی اقتصاد با علوم طبیعی

cafeliberal
ابتدا نگاهی اجمالی به علوم طبیعی: اگر برخی مواد طبیعی را با هم ترکیب کنیم، نتیجه چه خواهدبود؟ روشن است که پیش از آزمودن، واقعا نمی­توانیم نتیجه را ببینیم. البته می­توانیم دست به پیش­بینی بزنیم، اما چنان پیش­بینی­‌ای چیزی جز یک حدس نخواهدبود و برای...
یادداشت و تحلیل

هنری هازلیت: اتریشی توده‌ها

cafeliberal
هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) با قلم خوبی که داشت و با توانایی‌اش در توضیح سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی برای مخاطبانی گسترده در بیرون جامعه دانشگاهی، تاثیری ویژه بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. این کار را در جایگاهش به عنوان روزنامه‌نگار، سرمقاله‌نویس و روشنفکر عمومی طرفدار بازار...
یادداشت و تحلیل

آیا مردم حق براندازی (انقلاب) علیه حاکم خود را دارند

cafeliberal
شاید در جوامعی که سال ها از برقراری دموکراسی باکیفیت در آن ها می گذرد بحث درباره ی حق براندازی چندان ضرورت نداشته باشد اما در جوامعی که هنوز زیر چکمه ی استبداد اما تحت نام جمهوری و دموکراسی هستند اندیشیدن به فلسفه‌ی انقلاب و...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید