10.7 C
تهران
پنج‌شنبه 16 آذر 1402 ;ساعت: 09:25
کافه لیبرال
ابوذر شریعتی

ما و دردِ بی درمانِ غرب

cafeliberal
در این چند سالِ اخیر با وجود شبکه های اجتماعی و رسانه های فراوان اعم از مجازی و غیر مجازی، شاهدِ تولید مقالات و ترجمه ها و کتاب های فراوانی بوده ایم، چه مقالاتی که شکل و شمایل دانشگاهی داشته اند و در قالب و...
ابوذر شریعتی

چرا فلسفه؟

cafeliberal
فلسفه موانعِ قلابی و دروغین را پس زده و راه را بر اندیشه ی آدمی گشوده و عشق و عطشِ دانایی و مدام در جستجو بودن را در او زنده می کند. فلسفه با همواره طرحِ چرا کردن و چند و چون نمودن، هر گونه...
ابوذر شریعتی

تئولوژی و بی شعوری

cafeliberal
همواره در گزارشهای تلویزیونی و ... دیده ایم که افرادی که (ملتی که؟) ناچارا در نظام های تئولوژیک و ایدئولوژیک می زیند از برخوردِ نا مناسبِ کارمندانِ بانک، اداره ها و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی به شدت ناراضی-اند. من با این عزیزان...
ابوذر شریعتی

سیاسی بودن یا نبودن؟ مساله این است!

cafeliberal
در یک جامعه ای که تضاد طبقاتی یا استبداد و استثمار و بیگاری و قوانین ضد زن وجود ندارد و یا به نسبت دیگر جوامع کمتر است یا لا اقل سیستم اش ضد زن گزین، چاپلوس گزین، تملق گو گزین، ریا کار گزین و ریا...
ابوذر شریعتی

آیا مبتلا شدن به ویروس کرونا ننگ است و باید سکوت کرد؟

cafeliberal
یک جامعه تا چه حد می تواند غرق در سنت های مضحک و اسیرِ دیگریِ مجهولی تحت عنوانِ می گویند باشد؟ پاسخ روشن است تا حد ظرفیتِ حماقت و بلاهت و جهالت و بی شعوری اش! هر چه بیشعورتر گرفتار تر در حرف و حدیثِ...
ابوذر شریعتی

مهم-ترین کار-کرد ایدئولوژی (اعم از دینی و غیر دینی) چیست؟

cafeliberal
پیش-تر گفتیم که ایدئولوژی مهم-ترین شعار اش خدمت به دال های تهی و خنثایی چون: وطن، دین، ملیت، مبارزه با فساد و... است و مهم-ترین مولفه اش مشغول شدن به زجر کش کردن فاسدانی که خود در زمینی فاسد پرورششان داده است!!...
ابوذر شریعتی

بی شعوریِ دینی و‌ سکوتِ‌‌دینداران!

cafeliberal
ارزش جایی و زمانی خلق می شود که «انتخابی» در کار باشد، بیهوده نیست که اگزیستانسیالیستها خاصّه سارتر آن همه بر روی «انتخابِ آدمی» و «آزادیِ» او و ابر فیلسوفی چون نیچه از «خود-فرمان-فرماییِ» انسان سخن می گویند چرا که به خوبی در-یافته بودند که:...
ابوذر شریعتی

ایدئولوژی از ما چه می خواهد؟ و چطور با این خواسته ی ساده و صریح از ما هیولا می سازد؟

cafeliberal
“او بر روی بالکون می ایستد و دروغ می گوید و مردم برایش کف می زنند، او می‌داند که دروغ می گوید، مردم نیز می دانند که او دروغ می گوید و او هم می داند که مردم می دانند که او دروغ می گوید...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید