10.7 C
تهران
شنبه 12 فروردین 1402 ;ساعت: 07:50
کافه لیبرال

آقازادگان

یادداشت و تحلیل

چرا از آقازادگان و دامادها در میادین ورزشی خبری نیست؟!

cafeliberal
▪️علیرغم حضور پررنگ آقازاده ها و دامادها در نظام اداری‌و سیاسی ایران، اما در تیم ها و میادین و رقابت های ورزشی هیچ اثری از این دردانه ها نیست. چرا از آقازادگان، دامادها و افراد ضعیف و بیسوادی که با ریاکاری و چاپلوسی مناصب را...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید