10.7 C
تهران
پنج‌شنبه 16 آذر 1402 ;ساعت: 09:35
کافه لیبرال

اقتصاد_رفاه

یادداشت و تحلیل

بازسازی اقتصاد رفاه، هانس هرمان هوپه

cafeliberal
اختصاص اولیهٔ منابع ناشناخته توسط یک شخص، همانطور که از خود این عمل پیداست، فایده یا رفاه او را افزایش می‌دهد [بنا به آنچه اکنون فایده خود می‌داند و نسبت به وضعیت فعلی‌اش آنرا دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه می‌دانسته و برایش مُرجّح بوده...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید