19.9 C
تهران
یکشنبه 6 فروردین 1402 ;ساعت: 22:22
کافه لیبرال

جنگ

مهدی تدینی

 بمب‌های جنگ اقتصادی

cafeliberal
هر نوع جنگ به شیوه و در ابعاد خود به مردم یک کشور (یا هر واحد اجتماعی‌ـ‌سیاسی) آسیب می‌رساند. حال پرسش این است که جنگ اقتصادی ما به چه کسانی به چه شیوه‌ای و در چه ابعادی آسیب می‌زند؟ پرسش اولم این است که چرا...
علی میرفطروس

علی میرفطروس: انقلاب اسلامی:محصول جنگ اقتصادی شاه علیه آمریکا !

cafeliberal
درمقالاتی بانام«نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…و دیگرهیچ!»،ماانقلاب اسلامی را کودتای نفتیِ دولت های غربی و خصوصاً آمریکا  علیه شاه دانسته ایم.محمدرضاشاه نیز به نکاتی دراین باره و آیندهء شوم ایران پس ازانقلاب اسلامی اشاره کرده است.خوشبختانه باازگذشت حدود40 سال،بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی ایران درمفهوم«انقلاب شکوهمنداسلامی»تجدیدنظر کرده و می کنند.اینک،سندِزیر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید