30.7 C
تهران
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402 ;ساعت: 17:37
کافه لیبرال

حلاّج

علی میرفطروس

حلاّج ؛ روح زمانۀ ما، علی میرفطروس

cafeliberal
تجربۀ خونین سال های اخیر،شخصیّتِ حلاّج را از سایه سارِ اعصار بیرون کشیده و بازاندیشی در بارۀ زندگی، عقاید و قتل فجیعِ  وی را از اهمیّت تازه ای برخوردار کرده است. بعد از حملۀ تازیان،ایرانیان اگرچه در جغرافیای اسلام زیستند،امّا در جهان ایرانی(عصر ساسانی)نیز تنفّس...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید