13.9 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 12:10
کافه لیبرال

دموکراسیزاسیون

یادداشت و تحلیل

ساموئل هانتینگتون و توسعۀ سیاسی(دموکراسیزاسیون)

cafeliberal
هانتینگتون بعد از بیان ویژگی ها و پیش شرط های دموکراسیزاسیون به اولویت های آن می پردازد. به عبارت دیگر، هانتینگتون در صدد آن است تا رشد و تحکیم دموکراسی را در چند مرحله پیاده نماید تا ورود یک دفعه ای آن باعث آشوب و...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید