25.7 C
تهران
جمعه 19 خرداد 1402 ;ساعت: 22:28
کافه لیبرال

دموکراسی

مهدی تدینی

دموکراسی و جامعۀ ایرانی

cafeliberal
یک بار برای همیشه باید به این پرسش پاسخ داد که وضعیت ما ایرانیان به لحاظ «منش دموکراتیک» چگونه است؟ اصلاً «دموکراسی» از کجا می‌آید؟ آیا ایرانیان شایستگی دموکراسی را ندارند؟ به ویژه نسل جدید؛ آیا «نسل زِد» چیزی از دموکراسی نمی‌فهمد؟ به گمان من...
محسن رنانی

فریب دموکراسی

cafeliberal
یک فریب بزرگ در ایران این است که هم مردم دیرزمانی باور داشتند و هم مقامات همچنان می‌گویند که ما دموکراسی داریم چون انتخابات داریم. و می‌گویند ما در چهل سال گذشته هر سال یک انتخابات داشته‌ایم، پس خیلی مردمسالاریم!! از آن بدتر این است...
لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

دموکراسی یا بازار؟، موری روتبارد

cafeliberal
🔸رای دهنده با رای دادن به یک نامزد انتخاباتی خاص، صرفا ترجیح نسبی خود را نسبت به یک یا دو حاکم بالقوه نشان میدهد. او باید این را در چهارچوب این قاعده اجباری نشان دهد که چه او رای دهد یا ندهد، یکی از افراد...
Uncategorized

روز جهانی دموکراسی

cafeliberal
شاید در این میان برای مردم کشورهای غربی حق شرکت در انتخابات آزاد برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی کشور خود امری بدیهی باشد. اما دموکراسی در جهان ما امری بدیهی نیست. انسان‌های زیادی در جهان هنوز باید برای آزادی و زندگی در یک نظام دموکراتیک...
یادداشت و تحلیل

دموکراسی و اصلاحات اقتصادی

cafeliberal
یک نگاه رایج این است که دموکراسی اصلاح اقتصادی را مشکل میکند از جمله به این دلیل که آنچه عموم مردم میخواهند از منظر اقتصادی صحیح نیست، و همچنین مثال از کشورهایی مانند چین و سنگاپور که با وجود نداشتن دموکراسی رشد اقتصادی چشمگیری داشته...
یادداشت و تحلیل

درک غلط مارکس از دموکراسی و تخریب این ترم سیاسی

cafeliberal
همیشه یک اشتباه بزرگ نیروها ضد دموکرات سنتگرا این بوده است که دموکراسی را به مارکس نسبت می دهند و از این طریق از آن ابراز انزجار میکنند در حالی که اصولا مارکس یکی از بزرگترین ضد دموکراتهای تاریخ بشریت و منتقد سرسخت مدرنیتۀ سیاسی...
محمود سریع القلم

علل اُفول دموکراسی

cafeliberal
دموکراسی به صورت فزاینده ای در جهان پر از چالش­‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مسیری حرکت می کند که بیشتر شبیه به یک کالای لوکس است. چالشِ کانونی حکمرانان  در دهۀ آینده، ایجاد تناسبی معقول میان سه عنصر است: فرصت های رشد اقتصادی،...
یادداشت و تحلیل

مفهوم دموکراسی درجهان امروز

cafeliberal
بدون شک دموکراسی تنها ساختار سیاسی است که در آن قابلیت شکل گیری و پویایی چهارعنصر آزادی،عدالت،کثرتگرایی ارزشی و پاسخگویی دولت به مردم امکان پذیر است. همچنین دموکراسی تنها شکلی از سازماندهی اجتماعی است که درآن هیچ نهادی به تنهایی قدرت حکمفرمایی برجامعه را ندارد...
لیبرالیسم

توکویل و نقد استبداد اکثریت برای بهبود دموکراسی ها

cafeliberal
توکویل بخش زیادی از جلد نخست شاه‌کار سترگ خود در تاریخ فلسفه سیاسی یعنی «دمکراسی در آمریکا» را به قدرت بی‌حدوحصر و نامحدود اکثریت اختصاص می‌دهد. تمامی تأمل و نگرانی او بخاطر استبداد و ستمی بود که در دوران جدید نه از درون نظام‌های منسوخ...
یادداشت و تحلیل

حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی

cafeliberal
پوپر به ما یاد داد که دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت. حکومت مردم یا اکثریت، باطل‌نمای دموکراسی است؛ مردم یا اکثریت هیچ وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می‌کند، توانایی و حقِ عزلِ...
لیبرالیسم

ریشۀ رد و انکار لیبرالیسم درون دموکراسی؟

cafeliberal
ریشۀ رد و انکار لیبرالیسم درون دموکراسی به عنوان یکی از مبانی اصلی دموکراسی از کجا می آید؟ یکی از معمولترین مخالفان و رد کنندگان این مبانی تئوریک چپها و کمونیستها هستند. یعنی این عدم رشد فرهنگ دموکراتیک که ما بدانیم برای دموکرات بودن کشورمان...
یادداشت و تحلیل

سازوکار فنی دروغپردازی اصلاحطلبان درباره دموکراسی

cafeliberal
اصلاحطلبان ایران بر خلاف همتایان غربی خود که عموما بر اصلاح امور نظر داشته اند هرگز به درک مبانی و اصول ساختارها نائل نیامده اند چه برسد به اینکه بتوانند چیزی را اصلاح کنند.یعنی در واقع واجد بیشعوری تئوریک بوده سوای اینکه دستانشان هم فلج...
یادداشت و تحلیل

نقد دموکراسی و نقدِ نقد!

cafeliberal
«شرایط کنونی عالم را می‌توان وضعیت بحران جهانی دموکراسی نامید، کلیه نظام‌های دموکراسی به ویژه لیبرال ـ دموکراسی‌ها در وضعیت بحران انحطاطی به سر می‌برند. مؤلفه‌های این بحران تمام عیار را می‌توان این‌گونه برشمرد: 1ـ سطح نازل مشارکت مردمی، عملاً دموکراسی‌های موجود را از اصلی‌ترین...
محمد طبیبیان

توسعه و دموکراسی‌خواهی: تلازم یا عدم تلازم

cafeliberal
واژۀ«مردم سالاری»،هم ریاکارانه است هم گمراه‌کننده و به‌ همین دلیل باید از کاربرد آن اجتناب شود. رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی هم به شکل‌های متفاوت، مردم‌سالاری هستند. یک نظام متکی به گروه‌های وسیع و برانگیختن اوباش و عوام مانند انواع حکومت‌های پوپولیستی هم مردم‌سالاری هستند. ما...
لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

الكسي دو توكويل نابغۀ لیبرال دموکرات اندیشۀ سیاسی

cafeliberal
الکسی دو توکویل با نام کامل الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل، یکی از مهم‌ترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه است. وی تاریخ‌دان، حقوق‌دان، فیلسوف، سیاست‌مدار و یکی از موسسین جامعه‌شناسی و علم سیاست امروزی بوده است. دو توکویل در سال 1805 در پاریس چشم...
لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی، فرید زکریا

cafeliberal
تصور کنید انتخاباتی داریم که آزاد و منصفانه است. حالا چه می شود اگر منتخبان این انتخابات افرادی نژادپرست، فاشیست، جدایی طلب، و مخالف صلح و اتحاد باشند؟! این مساله غامض محدود به کشورهای تازه آزاد شده از چنگ دیکتاتوری نیست، بلکه روندی رو به...
علی میرفطروس

دموکراسی و ضرورتِ تفاهم در تاریخ، علی میرفطروس

cafeliberal
* درکِ مشترک از تاریخ ، لازمۀ تحقّقِ جامعۀ مدنی و دموکراسی است.   * جامعۀ امروز ایران در جنگی نابرابر میان  مرگ و زندگی اینک نیازمند رهبران و روشنفکرانِ شجاعی است که ضمن تبدیل کردنِ «گذشته» به «تاریخ» بتوانند با همدلی و همبستگیِ ملّی براین...
لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

لیبرال دموکراسی چیست؟ادعای عدم تجانس این دو درست است؟

cafeliberal
لیبرال دموکراسی سنت غالب و بزرگ لیبرالیست که به شدت وامدار لیبرالیسم است.لیبرالیسم مقدم و از مبانی بنیادین دموکراسی کنونی یا همان توسعۀسیاسی است.نفی مالکیت خصوصی نزد سوسیالیستها آنها را از حقوق بشر مندرج در دموکراسی دور می سازد.دموکراسی مالکیت را در سه وجه اصلی...
معرفی کتاب

خلاصه‌ی کتابچه‌ی “از دیکتاتوری تا دموکراسی” نوشته‌ی “جین شارپ”

cafeliberal
ما هرگز به مردم هیچ کشوری نمی‌گوییم "چه باید بکنند"؛ چون صرفاً این خودشان هستند که بایستی در این‌باره تصمیم بگیرند. ما فقط اطلاعات و تجاربی را که آن‌ها را با هزینه‌های بسیار به‌دست آوردیم در اختیارشان می‌گذاریم تا آنان هزینه‌ی کمتری بپردازند....
مهدی تدینی

رسولان خشونت

cafeliberal
خشونت با دموکراسی جمع‌شدنی نیست، درست همان‌گونه که گلاویز شدن، گریبان دریدن و همدیگر را زیر مشت و لگد گرفتن هیچ سنخیتی با «گفتگو» ندارد. از هر دری خشونت (یا زور) وارد شود، دموکراسی از در دیگر خارج می‌شود، زیرا اساساً نمی‌توان این دو را...
ویدئو

اهمیت مهار و محدودسازی قدرت از زبان کارل ریموند پوپر

cafeliberal
کارل ریموند پوپر را یکی از بزرگترین فلاسفه علم سده بیستم می‌دانند. او همچنین اندیشمندی سیاسی بود و خود را یک خردگرایِ انتقادی می‌دانست. پوپر در عین حال که با هرگونه یقین و جزم در دستیابی به حقیقت مخالفت می‌کرد، منتقد تمام اشکال شک‌گرایی، قراردادگرایی،...
لیبرالیسممعرفی کتاب

آینده آزادی یا اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی از فرید زکریا+نسخه پی دی اف کتاب

cafeliberal
تحلیلگر جوان و پر کار و سردبیر هفته نامه معتبر» نیوزویک» را به جرات می توان یکی از دانشمندان بزرگ علم سیاست در آینده ای نزدیک دانست.اگر چه تحلیل های دقیق و جامعه شناسانه وی اغلب حول حوادث و اتفاقات سیاسی مختلفی است که در...
مهدی تدینی

تفاوت بهای جان انسانها در دموکراسی و نظام توتالیتر

cafeliberal
هر قدر جان آدم‌ها بی‌ارزش‌تر، ریختن خونشان آسان‌تر و آدمکشی تعمدی و سهوی مأموران حکومت راحت‌تر و پربسامدتر باشد، آن حکومت از حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی دورتر است....
لیبرالیسمموسی غنی نژاد

نگاه فون‌هایک به سنت

cafeliberal
سنت‌ها از دیدگاه هایک، ریشه در انتزاع به عنوان شیوه سازگاری انسان با محیط و دیگر انسان‌ها دارند. سنت‌ها عبارت‌اند از برخی ارزش‌ها، آداب‌ورسوم و قواعد رفتاری که از طریق تقلید و فراگیری از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و نظم اجتماعی معینی را...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید