15.7 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 13:08
کافه لیبرال

ذهنیت_ضد_سرمایه‌داری

یادداشت و تحلیل

جامعه‌ی خواص سالار و سرمایه داری

cafeliberal
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است ویژگی های مشخص سرمایه‌داری را در برابر جامعه خواص سالار بررسی کنیم. شباهت دادن کارآفرینان و سرمایه داران اقتصاد بازار به آریستوکرات‌های یک جامعه خواص سالار امری مرسوم است. اساس این مقایسه ،ثروت نسبی هر دو گروه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید