29.9 C
تهران
دوشنبه 8 خرداد 1402 ;ساعت: 21:21
کافه لیبرال

راینر_زیتلمن

معرفی کتابیادداشت و تحلیل

مدح کاپیتالیسم، چرا سرمایه‌داری نمی‌میرد؟

cafeliberal
تاریخ حضور انسان بر روی زمین به صدها هزار سال پیش برمی‌گردد. اما تنها در بیش از صد سال گذشته، پیشرفت اقتصادی بیشتر، مردم را از فقر بیرون آورده است. چه چیزی مسوول این افزایش چشمگیر استاندارد زندگی جهانی بوده است؟ به نظر می‌رسد تنها...
یادداشت و تحلیل

آیا دروغ «موفقیت سوسیالیسم در آینده» هرگز از بین خواهد رفت؟

cafeliberal
در طول یک صد سال گذشته هر آزمایش سوسیالیستی‌ای بدون استثنا با شکست مواجه شد. باید روشن ساخت آخرین چیزی که جهان ممکن است به آن نیاز داشته باشد آزمایش‌های تازه است. با این وجود، با از میان رفتن خاطرات فروپاشی سوسیالیستی در اتحاد جماهیر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید