28.9 C
تهران
سه‌شنبه 16 خرداد 1402 ;ساعت: 23:59
کافه لیبرال

رضاشاه

نجات بهرامی

به بهانه ثبت راه آهن سراسری ایران در میراث جهانی

cafeliberal
رضاشاه بزرگ این کهنه سرباز ایران تنها به فرهنگ این مرز و بوم و احیای میراث ادبی و مرمت و کشف ارامگاه بزرگان و شناسایی مفاخر ملی به جهان مبادرت نکرد، بلکه زیر ساختهای اساسی مورد نیاز برای عبور یک کشور از دوران بربریت و...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانۀ دوران رضاشاه؛کمبودها و کامیابی ها( بخش دوم)، علی میرفطروس

cafeliberal
*به خاطرِ مخالفت شدید روحانیّون ، کشف حجاب در زمان رضاشاه  با موانع و مشکلات فراوانی همراه بود. *تجدّد آمرانۀ رضاشاه کوشید تا جامعۀ ایران را از«اُمّت» به «ملّت» تبدیل کند. * سازمان های چریکی و مارکسیستیِ ترکیه به «کمال اتاتُرک» احترام می گذاشتند و...
موسی غنی نژاد

دکتر غنی نژاد: دولتگرایی رضاشاه، اقتصاد و دولت در ایران

cafeliberal
سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش...
مهدی تدینی

«شریان‌های آهنین توسعه»

cafeliberal
در سال ۱۹۰۰ در کل ایران یک خط‌آهن ۸ کیلومتری وجود داشت، در حالی که آن زمان در آمریکا ۳۲۲.۰۰۰ کیلومتر خط‌آهن ساخته شده بود. دلایل اینکه خط‌آهن در ایران بسیار دیر ساخته شد، متعدد است و بحثی مفصل می‌طلبد؛ از ناتوانی فنی تا کارشکنی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید