10.7 C
تهران
دوشنبه 7 آذر 1401 12:25
کافه لیبرال

روتبارد

یادداشت و تحلیل

ممکن نبودن برابری، مورای روتبارد

cafeliberal
در تمام مباحث برابری، این مسئله بدیهی تلقی می شود که برابری، هدف بسیار والایی است. دکترین رفتارشناسی از سه قاعده پذیرفته شده در سطح جهانی استنباط می شود: الف- قاعده اصلی، هدفمند بودن کنش انسان ب۔ قواعد فرعی، تنوع مهارت های انسانی و منابع...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader