28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 13:56
کافه لیبرال

روزها در راه

کتابهای صوتی

کتاب صوتی+نسخه نوشتاری: روزها در راه، خاطرات شاهرخ مسکوب، جلد اول و دوم

cafeliberal
https://cafe-liberal.com/pdf/rozha_dar_rah_shahrokh_maskob_1.pdf https://cafe-liberal.com/pdf/rozha_dar_rah_shahrokh_maskob_2.pdf روزها در راه خاطرات شاهرخ مسکوب است از تقریبا کمی قبل از انقلاب تا اواخر عمرش. از همه چیز نوشته است از روابطش، از مطالعاتش که نظراتش گنجینه ای ست در کتاب. هر چه می خواستم جملاتی از کتاب بیاورم با اینکه برای...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید