14.8 C
تهران
سه‌شنبه 14 آذر 1402 ;ساعت: 11:51
کافه لیبرال

رونق و رکود اقتصاد

فون هایک

رونق و رکود اقتصاد از نگاه هایک

cafeliberal
◽️دیدگاه هایک نسبت به چرخه‌های رونق و رکود با اقتصاد‌دان‌های جریان اصلی فرق دارد. هایک دلیل شکل‌گیری این چرخه‌ها را دخالت دولت در بازار به خصوص عرضه پول می‌دانست. دخالت‌هایی منجر به شکل‌گیری یک رونق مصنوعی شده و نتیجه آن رکود است....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید