32.6 C
تهران
سه‌شنبه 16 خرداد 1402 ;ساعت: 15:56
کافه لیبرال

سهام عدالت

فرزین رحیمی زنوزیادداشت و تحلیل

از سهام عدالت تا سهام آزادی

cafeliberal
یکی از سخت‌ترین مراحل اشاعهٔ لیبرالیسم اقتصادی، توضیح مزایای خودخواهی، سودجویی، دلالی و جاه‌طلبی به جماعتی است که از بدو تولد با ادبیات چپ و آموزه‌های گداپرور آن تعلیم یافته و جهان را تنها از دریچهٔ بازتوزیع اقتصادی تفهم کرده‌اند. کسانی که در ترویج ایدهٔ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید