6.7 C
تهران
چهارشنبه 2 فروردین 1402 ;ساعت: 17:06
کافه لیبرال

عقل

یادداشت و تحلیل

نظم خودانگیخته و «عقل»

cafeliberal
نقش «عقل» در این‌جا بی‌نهایت مهم است، چون نظریه‌پردازان نظم خودانگیخته را در علوم اجتماعی عموما به سنت ضدعقل‌گرایی مرتبط می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که این آموزه به هیچ یک از آموزه‌های ضد عقل‌گرایانه متوسل می‌شود، یا مدعی می‌شود که دوام و لقای...
یادداشت و تحلیل

چه بر سر عقل آمده است؟ راجر اسکروتن

cafeliberal
عصر روشنگری آنچه را که در زندگی فکری اروپا ضمنی بود، تصریح کرد: باور به اینکه پژوهش عقلانی به حقیقت عینی می‌انجامد. حتی آن دسته از اندیشمندان عصر روشنگری که به عقل اعتماد نداشتند، مانند دیوید هیوم، و آنهایی که سعی کردند قدرت آن را...
محمد طبیبیان

عقل!!!

cafeliberal
می توان دریافت که خداوند یک ظرفیت و قدرت در وجود انسان خلق کرده که اندیشه را درست راه ببرد. همه حیوانات ظرفیت فکر کردن دارند برای همین هم تصمیم می گیرند و تا حدی برنامه ریزی می کنند. اما ظرفیت بالاتری وجود دارد، که...
معرفی کتابیادداشت و تحلیل

اینک روشنگری: در دفاع از عقل، علم، انسان‌گرایی و پیشرفت، استیون پینکر

cafeliberal
دومین نیمه از دومین دهۀ هزاره سوم زمانی مساعد برای نوشتن کتابی درباره روند تاریخی پیشرفت و علل آن به نظر نمی‌رسد. در زمان نوشتن این کتاب، کشور من [آمریکا] توسط افرادی رهبری می‌شود که نگاهی تیره نسبت به زمان حال دارند: «مادران و کودکانی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید