6.7 C
تهران
سه‌شنبه 11 بهمن 1401 ;ساعت: 21:14
کافه لیبرال

فجایع

یادداشت و تحلیل

فجایع سرمایه داری

cafeliberal
ما رشد استانداردهای زندگی در طول زمان را بدیهی می‌پنداریم. در بیشتر تاریخ، چنین نبوده‌است. این روند تنها با ظهور سرمایه‌داری آغاز شد که رویدادی تحول‌آفرین بود. در ابتدا محدود به چند منطقه در اروپای غربی و مشتقات خارجی آن بود و سپس، تا حدی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید