23.9 C
تهران
شنبه 8 مهر 1402 ;ساعت: 22:02
کافه لیبرال

فردریش آگوست فون هایک

یادداشت و تحلیل

سوسیالیسم ایدهٔ شکست خورده ای که هرگز نمی میرد

cafeliberal
پس از هفتاد سال تجربهٔ سوسیالیسم میتوان گفت بیشتر روشنفکران تمایلی ندارند بپرسند آیا نباید دلیلی وجود داشته باشد که چرا سوسیالیسمی که به کرات عملی شده است ظاهرا هرگز آنطور که رهبران روشنفکرش میخواهند از آب در نمی آید. جستجوی بیهودهٔ روشنفکران برای جامعهٔ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید