7.8 C
تهران
یکشنبه 16 بهمن 1401 ;ساعت: 20:40
کافه لیبرال

لوی_برول

یادداشت و تحلیل

کارکرد ذهنی جوامع عقب مانده

cafeliberal
لوی -برول بارها در این کتاب می گوید که تجربه بر ذهن ابتدایی بی اثر است.اگر تجربه بارها اعتقادات انسان ابتدایی را نقض کرده و پوچی آنها را به اثبات رسانده باشد، باز هم او در اعتقادات خود راسخ می‌ماند و تجریه را مردود می‌داند....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید