21.7 C
تهران
جمعه 7 مهر 1402 ;ساعت: 09:59
کافه لیبرال

تجدد

مهدی تدینی

«همدیگر را می‌خوریم و تمام می‌شویم…»

cafeliberal
هر یک از این دو نیروی سنت و مدرنیته نیز در جایی سنگر گرفته‌اند: سنت پایگاه اصلی قدرتش در دولت/حکومت است و در مقابل، مدرنیته جامعه را سنگربه‌سنگر فتح می‌کند. حکومت روزبه‌روز بیش از پیش از جانب جامعۀ مدرن‌شونده احساس خطر می‌کند. پس باید جلوی...
یادداشت و تحلیل

تجدد و تجددخواهی در ايران: گفتگو با دکتر ماشاءالله آجودانی

cafeliberal
ماشاءالله آجودانی: ما در عصر تجدد با مهمترين چيزی که آشنا شديم مفهوم #انديشه_ملی بود #دکتر_ماشاءالله_آجودانی که پيش از انقلاب عضوهيئت علمی دانشگاه اصفهان بوده، از سال ۱۳۶۵ خورشيدی ( ژانويه ۱۹۷۸ ميلادی ) در لندن زندگی می کند. دکتر آجودانی با نوشتن دو کتاب...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، بخش دوم: پایانی، علی میرفطروس

cafeliberal
بخش دوم:پایانی *به خاطرسُلطه و سیطرهء روحانیّون و مخالفت آنان،کشف حجاب درزمان رضاشاه  باموانع و مشکلات فراوان همراه بود. *درحالیکه مارکسیست های ترکیه نسبت به «کمال اتاتُرک» ارادت و احترام فراوان داشتند و دربرابردادگاه های نظامی ترکیه؛خودرا«کمالیست های واقعی»می  دانستند،مارکسیست های ایرانی،رضاشاه را«فاشیست و از...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، علی میرفطروس

cafeliberal
بخش نخست *تجدّد یا «مهندسی اجتماعی»(به تعبیر پوپر)در ذاتِ خود آمرانه است،خصوصاً درجوامعی مانند ایران و ترکیه و تونس و مصرکه فاقدتوسعه و ساختارهای نوین اجتماعی بودند.   *فکر«تجدّدِآمرانه»،زمانی دربین روشنفکران ایران پیدا شدکه بخاطرسیطرهء دو استبداد سیاسی و مذهبی و حضورقاهرهء دولت های روس و...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید