28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 13:04
کافه لیبرال

رومانتیسم

معرفی کتاب

ریشه های رومانتیسم

cafeliberal
کل جنبش رومانتیسم  تلاشی است برای تحمیل الگوی «زیبایی شناختی» بر واقعیت.و بیان اینکه همه چیز،باید از قواعد هنر پیروی کند .اما تلاش رومانتیسم در تبدیل همه ابعاد زندگی به هنر ،مستلزم پذیرش این فرص است که انسان چیزی همچون مواد و مصالح  و رنگ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید