28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 12:57
کافه لیبرال

زندگی به رغم تاریخ

یادداشت و تحلیل

چگونه سوسیالیسم می تواند کشوری را به فروپاشی کامل اقتصادی و اجتمایی برساند؟

cafeliberal
آیا میدانید بیشترین میزان نرخ تورم در کدام کشور است؟ آیا می دانید بیشترین نرخ جرم و جنایت در کدام کشور به وقوع می پیوندد؟ آیا می دانید در کدام کشور بیشترین میزان فرار مردم، حتی با پای پیاده، به طرف مرزهای کشورهای همسایه در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید