3.9 C
تهران
شنبه 8 بهمن 1401 ;ساعت: 23:13
کافه لیبرال

شر رادیکال

یادداشت و تحلیل

رژیم توتالیتر و بدترین بدی

cafeliberal
هانا آرنت، در نامه‌ای به استادش، کارل یاسپرس، ارتکاب «شر رادیکال» یا بدترین کار بد را وجه تمایز رژیم توتالیتر (تمامیت‌خواه) با دیگر حکومت‌ها دانست. از نظر آرنت، بالاترین رذیلت‌ یا شریرانه‌ترین نوع شر این است:‌ تبدیل انسان در مقام انسان به موجودی زائد.» دیدن...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید