14.8 C
تهران
سه‌شنبه 14 آذر 1402 ;ساعت: 11:36
کافه لیبرال

علم ضدحال

اقتصادمحمد ماشین چیان

فواید آزادی اقتصادی شهروندان، محمد ماشین چیان

cafeliberal
مخالفت با اصل آزادی ریشه و اساس اکثر ضدیت ها با بازار آزاد است. بازار آزاد همان چیزی را فراهم می کند که مردم می خواهند نه آن چه که گروه خاصی مصلحت می داند. این گروه خاص که بخش بزرگی از سیاستمداران و دیوان...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید