7 C
تهران
چهارشنبه 2 فروردین 1402 ;ساعت: 16:40
کافه لیبرال

فون_میزس

یادداشت و تحلیل

جامعه‌ی خواص سالار و سرمایه داری

cafeliberal
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است ویژگی های مشخص سرمایه‌داری را در برابر جامعه خواص سالار بررسی کنیم. شباهت دادن کارآفرینان و سرمایه داران اقتصاد بازار به آریستوکرات‌های یک جامعه خواص سالار امری مرسوم است. اساس این مقایسه ،ثروت نسبی هر دو گروه...
مهدی تدینی

ماشین کاپیتالیسم و روح لیبرالیستی آن

cafeliberal
از این‌جا شروع کنیم که به گمانم درست‌ترین جا برای درک روزگار ماست: بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین پرسش ما به عنوان ایرانی در عصر جدید چه بود؟ پاسخ: «مواجهه با دنیای جدید». کم‌وبیش تمام سرنوشت ما در دویست سال گذشته متأثر از همین پرسش و پاسخ‌های...
لیبرالیسمویدئو

ویدئو: لیبرالیسم لودویگ فون میزس در گفتگوی مهدی تدینی و محمد ماشین‌چیان

cafeliberal
کتاب «لیبرالیسم»، نوشتۀ لودویگ فون میزِس، اقتصاددان و نظریه‌پرداز لیبرال، منتشر شد. فون میزس این کتاب را ۹۶ سال پیش منتشر کرده است و ای کاش... ای کاش این کتاب همان نود سال پیش، یعنی در دوران رضاشاه، در ایران ترجمه و منتشر و خوانده...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید